Polietilen Geomembranlar

Ürün Id: 124307
Gtip: n/a
Minimum Sipariş Adedi: n/a
Garanti Süresi: n/a
Aylık Üretim Kapasitesi: n/a
Ödeme Tipi: n/a

      Polietilen Geomembranlar   TANIMI :Polietilen ( PE ) ?smini monomer haldek...


Ürünü Paylaş:
 
Polietilen Geomembranlar
 
TANIMI :Polietilen ( PE ) ?smini monomer haldeki etilenden al?r.Etilenin çe?itli metodlarla polimerizasyonu ile Polietilen halini al?r.
 
KULLANIM ALANLARI :
- Kat? At?k Depolama Sahalar?
- S?v? At?k Depolar?
- Ar?tma Tesisleri
 
GENEL ÖZELLİKLER? :
- Kimyasal maddelere kar?? yüksek direnç gösterirler
- UV dayan?ml?d?rlar
- Sinyal Tabakal?d?r
- Çekme mukavemeti yüksektir
- Geçirgenli?i dü?üktür
- Çatlamalara kar?? son derece dayan?kl?d?r
- S?zmalara kar?? üstün bir koruma sa?lar
- Do?al ko?ullara dayan?kl?d?r
 
ÇEŞİTLERİ ve BOYUTLARI :
 AHED/ HDPE (AHD-007 ) :
 
Yüksek yo?unluklu polietilen hammaddeden yap?lan genelde at?k ve kimyasal depolama sahalar?nda kullan?lan geomembran çe?ididir.Sert fakat k?r?lgan olmayan bir yap?ya sahiptir.
1 – 1,2 – 1,5 - 2 – 2,5 - 3 mm kal?nl?klarda istenilen renklerde üretilirler.Geni?li?i 2,10 mt. , boy 20 m. – 25 m. standart veya istenilen uzunluklarda serbest boylar ile üretilebilirler.
 
 AHED/ LDPE (AHD-008 ) :
 
Dü?ük yo?unluklu polietilen hammaddeden yap?lan genelde s?v? at?k depolama sahalar?nda – sulama göletlerinde kullan?lan geomembran çe?ididir.HDPE Membranlara göre daha yumu?ak bir yap?ya sahiptirler.
1 – 1,2 – 1,5 - 2 – 2,5 - 3 mm kal?nl?klarda istenilen renklerde üretilirler.Geni?li?i 2,10 mt. , boy 20 m. – 25 m. standart veya istenilen uzunluklarda serbest boylar ile üretilebilirler.
 
 AHED/ LLDPE (AHD-009 ) :
 
Daha dü?ük yo?unluklu polietilen hammaddeden yap?lan genelde süs göletlerinde , sulama kanallar?nda kullan?lan geomembran çe?ididir.Polietilen s?n?flar? içerisinde çok yumu?akt?r.
 
 AHED/ VLDPE (AHD-010 ) :
 
En Dü?ük yo?unluklu polietilen hammaddeden yap?lan göletlerde ve su depolar?nda kullan?lan geomembran çe?ididir.
1 – 1,2 – 1,5 - 2 – 2,5 - 3 mm kal?nl?klarda istenilen renklerde üretilirler.Geni?li?i 2,10 mt. , boy 20 m. – 25 m. standart veya istenilen uzunluklarda serbest boylar ile üretilebilirler.
 
 PE T-GR?P geomembranlar :
 
Yüksek yo?unluklu polietilen hammaddeden yap?lan genelde topra??n çok a??r? oynak oldu?u zeminlerde kullan?lan geomembran çe?ididir. T-Grip Geomembranlar? HDPE, LDPE olarak üretilen yüzeyinde bulunan T ?eklindeki t?rnaklardan dolay? bu ismi alan geomembranlard?r. Bu t?rnaklar sayesinde T-grip Geomembran beton içinde hareket edemez,Yani beton dökümü s?ras?nda kal?p içine yerle?tirilip, kal?p al?m? sonras?nda beton içinde kal?r. Betonun titre?imlerden zarar görmesini engeller.Di?er Polietilen Geomembranlarda bulunan tüm özellikleri üzerinde bar?nd?r?r. Ayr?ca beton borularda,kollektör bacalar?nda ve beton bakslarda betonun gazlara ve korozyona kar?? yüzeyinin korumas?n? sa?lamak amac?yla kullan?l?r. Genel anlamda oynak zeminli beton kanallarda ve beton bakslarda kullan?ld??? dü?ünülsede Di?er geomembranlar?n kullan?ld??? her yerde ayn? ?ekilde kullan?labilirler.Uygulamalar? ve teknik özellikleri di?er geomembranlarla ayn?d?r.Sert fakat k?r?lgan olmayan bir yap?ya sahiptir.
AHED T-Grip Geomembranlar PVC-HDPE-LDPE olarak üretilebilirler. 2,10 mt geni?li?inde, istenilen boy ölçülerinde üretilir.Talebe ba?l? olarak fabrikam?zda istenilen ölçülerde dikilerek ?antiye alan?na sevk ebilebilirler.
 
 AHED/ PE T-GR?P (AHD-011 ) :
 
HDPE , LDPE Yüksek ve dü?ük yo?unluklu polietilen hammaddeden yap?lan ve özellikle oynak zeminli bina temelleri ve beton boru iç kaplamas? için özel olarak üretilen geomembran çe?ididir.T?rnak lar sürekli devam etmeyecek ?ekilde tasarlanm??t?r.
 
 AHED/ ART T-GR?P (AHD-012 ) :
 
LDPE , LLDPE dü?ük ve daha dü?ük yo?unluklu polietilen hammaddeden yap?lan ve özellikle oynak zeminli sulama kanallar? için özel olarak üretilen geomembran çe?ididir.T?rnak lar sürekli devam etmeyecek ?ekilde tasarlanm??t?r.Belli aral?klar ile t?rnak bulunmaktad?r.Boda e?imli betonlarda betonun hem a?a??ya rahat akmas?n? hemde betonun malzememizi tutmas?n? kolayla?t?r?r.
Talebe göre istenilen boy,geni?lik ve kal?nl?klarda üretilerek ebatlan?p sevk edilebilirler.


Donanım sektöründe bulunan AHED PLASTİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. firmasına ait olan Polietilen Geomembranlar ürünü bysharing B2B ithalat ihracat portalında yer almaktadır. AHED PLASTİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. firmasının ürün ve hizmetleri arasında Ambalaj ve Baskı, Donanım sektörlerine ait PVC Geomembranlar, Polietilen Geomembranlar, PVC Su Tutucu Bantlar ürünleri ve hizmetleri bulunmaktadır. Polietilen Geomembranlar hakkında daha detaylı bilgi için AHED PLASTİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. firması ile iletişime geçebilirsiniz. Polietilen Geomembranlar ithalat ve ihracatı konularında faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ya da distribütor firmalar hakkında sayfamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Polietilen Geomembranlar garanti süresi, teslimat koşulları, birim fiyatı hakkındaki özel bilgi taleplerinizi bysharing üzerinden iletebilirsiniz. Ayrıca Donanım sektörü altında yer alan Aşındırıcı Aygıtlar, Aşındırıcılar, Braketler sektör firmalarını inceleyebilirsiniz.