Darbeli Kırıcılar

Ürün Id: 128864
Gtip: n/a
Minimum Sipariş Adedi: 1
Garanti Süresi: n/a
Aylık Üretim Kapasitesi: n/a
Ödeme Tipi: n/a

Primer Darbeli Kırıcılar Primer Darbeli Kırıcılar, orta sertlikte az aşındırıcı malzemelerin yü...


Ürünü Paylaş:

Primer Darbeli Kırıcılar

Primer Darbeli Kırıcılar, orta sertlikte az aşındırıcı malzemelerin yüksek boyut küçültme oranlarında kırılmasını kontrollü olarak primer kademede sağlayan kırıcılardır. Ağırlık olarak 3000 kg'a kadar ve boyut olarak 1500 x 1500 mm. boyuta kadar malzemeyi bu kırıcıda 40 mm.ye indirmek mümkündür. Kırıcı ana gövdesi iki parça olup üst parçayı hidrolik silindirlerle tamamen açıp kırıcı bakımını rahatça yapmak, palet, çarpma plakası ve astarları kolayca değiştirmek mümkündür. Kırıcı çarpma plakalarını taşıyan pandüller ile rotor arasındaki açıklık vidalı-yayh veya hidrolik bir mekanizma ile ayarlanarak çıkış ürün boyutu rahatlıkla kontrol edilir. Çimento hammaddesi olan kireçtaşını bir veya birkaç kademede 100 mm. veya 40 mm.nin altına indiren, düşük enerji tüketimi olan kırıcılardır.

PRIMER DARBELİ KIRICILAR

    * AŞINMAYA DAYANIKLI KIRMA ELEMANLARI
    * YÜKSEK KAPASİTE
    * YÜKSEK İNDİRGEME ORANI
    * ÜRÜN DAĞILIMINDA ESNEKLİK
    * HİDROLİK GÖVDE AÇMA SİSTEMİ
    * GÜVENİLİR, AĞIR HİZMET TİPİ ÇELİK KONSTRÜKSİYON
    * DÜŞÜK SERVİS ve KOLAY BAKIM İHTİYACI
    * PALETLERİN İKİ YÜZÜNÜ KULLANMA İMKANI
    * HİDROLİK AYARLI PANDÜL PERDELER


Sekonder Darbeli Kırıcılar

Darbeli kırıcı, genellikle çeneli kırıcı tarafından kaba olarak kırılmış orta sertlikteki malzemeleri, asfalt veya beton agregası iriliğine kolaylıkla indiren bir sekonder kırıcı tipidir. Bu kınalardaki kübik kırma işlemi, rotor üzerindeki vurucu paletlerin taşa çarpması ve kırıcının tavanını oluşturan kırıcı çubuklara savurması ile defalarca tekrarlanır. Doğal olarak, malzeme, bünyesindeki zayıf noktalardan kırıldığından, sağlam, kübik görünüşlü ve kararlı yapıda bir ürün elde edilir.

 

DİĞER KIRICILARA GÖRE AVANTAJLARI :

    * Vurucu palet ve kırıcı çubukların zamanla aşındığı hallerde bile sürekli kübik malzeme elde edilir.
    * Diğer kırıcılara oranla küçültme oranı fazladır. Beslenen malzemenin yaklaşık %72'ini mıcır iriliğine indirebilmektedir.
    * Vurucu paletler, rotor disklerine kamalarla bağlandığından, değiştirilmeleri çok basittir.
    * Ağır rotor, aynı zamanda volan görevi de yaparak rulmanların ani zorlamalardan korur.
    * Rotor hızı benzerlerine göre daha düşüktür. Kırıcı beş değişik hızda kullanılabilir.
    * Düşük enerji girdisi ile yüksek üretim kapasitesine ulaşmak mümkündür. Bakım masrafının da az olması yatırımın kısa zamanda amorti edilebilmesini sağlar.

 

KÜBİK MALZEME ÖZELLİKLERİ


Darbeli kırıcı, kırma prensibinde ezme veya sıkıştırma işlemi bulunmadığından çıkan taşlar kübik yapıdadır. Darbeli kırıcıda kırılmış taşlar (Resim A) ile, başka tip bir kırıcıda kırılmış taşlar (Resim B) arasındaki fark açıkça görülmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar kübik malzemenin karayollarında %50 daha fazla aşınmaya dayanıklı olduğunu ve betonda da dayanımı arttırdığını ortaya koymuştur.

    * Kırılmış taşlar ortalama aynı kübik yapıdadır ve üzerinde gerilimli zayıf veya çatlamış noktalar bulunmamaktadır.
    * Kübik malzeme, köşeli ve yüzeyi pürüzlü olduğundan bağlayıcı özelliği fazladır.

arbeli kırıcıda genellikle, yüksek redüksiyon oranı elde etmek için rotor hızını arttırmak yerine elek üzerinde kalan malzemeyi, kırıcıya geri dönüş yaptırmak tercih edilmektedir. Böylece üründe aşırı toz malzeme çıkması ve kırıcı ünitelerin fazla aşınması önlenmiş olur.
Aşağıda darbeli kırıcıların üç ayrı tipinin, teknik özellikleri, ölçüleri ve ürün boyut dağılımı eğrileri verilmiştir. İstenen malzeme boyutundan yatay bir çizgi çizilerek eğri kestirildiğinde, toplam ürün malzeme içindeki o boyuttan küçük olanların oranı bulunur. Örneğin, DK15-96 tipi darbeii kırıcıdan çıkan 25 mm.den küçük malzeme oranı, kırıcıya giren toplam malzemenin yaklaşık %67'sidir. Bu tablolarda verilen tüm değerler orta sertlikte, 1.6 ton/m3 yığma yoğunluktaki kalker için olup, beslenen malzemenin iriliğine, nemine ve besleme şekline göre değişebilen yaklaşık değerlerdir. İyi bir verim alabilmek için kırıcıya malzemenin düzenli olarak beslenmesi gerekmektedir.

GÖVDE : Kırıcı gövdesi, üst gövde ve alt gövde olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. DK15-96 ve DK15-17 tipi kırıcılarda üst gövde tavanı, çevrilebilir özellikteki kırıcı çubuklarla kaplanmıştır. Alt gövdede ise bütün duvarlar astarlarla takviye edilmiştir. Kırıcı çubuklar ve astarlar aşınmaya dayanıklı manganlı çelik alaşımdan mamul olup, gövde saclarına dıştan fiberli somunlarla bağlanmıştır.

ROTOR : Kaliteli çelikten işlenmiş mil üzerine çelik döküm diskler yerleştirilmiştir. Bu disklere aşınmaya dayanıklı manganlı çelik dökümden mamul vurucu paletler kamalarla bağlanmıştır. (Resim 2) Paletler aşındığında kolayca çıkarılarak ters çevrilebilir.

YATAKLAR : Rotor mili, gövdenin dışında, kendi kendini eksenleyebilen oynak makaralı rulmanlarla yataklanmıştır. Rulmanlar toza karşı özel labirent tip keçelerle korunmuştur. ( Resim 3)

 

DİĞER ÖZELLİKLERİ :

    * Rotor, titreşimi minimuma indirecek şekilde balans edilmiştir.
    * Geniş bakım kapısı sayesinde kolaylıkla kırıcı içine ulaşılabilir ve aşınan parçalar değiştirilebilir.
    * Kırıcı, rotor mili üzerindeki pik dökümden mamul kasnağın "V" kayışlarla, motor kasnağından güç alması ile tahrik edilir.

 

Çene Ayarlı Darbeli Kırıcılar

 

Çene ayarlı darbeli kırıcılardan olan TDK serisi kırıcılar, orta ve yüksek sertlikte malzemeleri (Kireçtaşı, dolomit, granit ve bazalt gibi.) asfalt ve beton agregası iriliğinde kıran kırıcılardır, iri malzeme beslenebilme, kübik ürün, yüksek küçültme oranı, yüksek kapasite, düşük yatırım ve işletme maliyeti bu tip kırıcıları, kırma eleme tesislerinde ideal sekonder kırıcı yapmaktadır. Kırıcı Gövdesi kolay sökülür 5 ana parçadan oluşmuştur. Rotoru taşıyan sabit alt gövde ve bunun üstündeki üst gövde. Üst gövde, hidrolik mekanizma ile bir mafsal etrafında dönerek rotoru ve iç parçaları ortaya çıkaracak şekilde açılabilir. Montaj ve demontaj çok basitleştirilmiştir. Kırıcıya giren taş, rotor çekiçlerinin savurması ile özel tasarlanmış birinci bölgedeki kırıcı elemanlara çarpar ve birinci kırma aşaması gerçekleşir. Bu bölgede kırılması çok zor malzemeleri dahi kırabilecek kadar yüksek basınç ve malzemeyi kırma gücü oluşturulur. Kırılan malzeme istenen ebatlarda ise ikinci bölgeye geçer. Bu bölgeye geçemeyecek kadar büyük malzemeler kırma elemanları tarafından tekrar birinci bölgeye gönderilir ve ikinci bölgeye geçebilecek boyuta gelene kadar bu bölgede kalır. İkinci bölgeye geçen malzeme bir kırma aşamasından daha geçer ve daha küçük ebatlara indirgenir.

Daha sonra ise malzeme üçüncü ve son bölgeye geçer ve son kez kırma işlemi gerçekleşir. Artık malzeme en küçük ebatlara indirgenmiştir.

1-BİRİNCİ BÖLGE PRİMER KIRMA ODASI
Makinaya beslenen malzeme primer kırma odasına geçer ve rotor çekiçleri tarafından karşılanarak kırma plakalarına doğru çarptırılır.
 
2-ÖĞÜTME KIZAĞI (İKİNCİ BÖLGE SEKONDER KIRMA ODASI)
Kırılan malzeme istenen ebatlarda ise ikinci bölgeye geçer. Bu bölgeye geçemeyecek kadar büyük malzemeler kırma elemanları tarafından tekrar birinci bölgeye gönderilir ve ikinci bölgeye geçebilecek boyuta gelene kadar bu bölgede kalır. İkinci bölgeye geçen malzeme bir kırma aşamasından daha geçer ve daha küçük ölçüde kalır.
 
3-ÖĞÜTME KANADI (ÜÇÜNCÜ BÖLGE TERSİYER KIRMA ODASI) Daha sonra ise malzeme üçüncü ve son bölgeye geçer ve son kez kırma işlemi gerçekleşir. Artık malzeme istenilen ebatlarda kırılmıştır.
 
4-ROTOR
Rotor gövdesi, son derece dayanıklı bir konstrüksiyona sahiptir. Rotor mili, dövülmüş ve ısıl işleme tabi tutulmuş yüksek kaliteli çelikten tasarlanmış ve imal edilmiştir. Kayış kasnak sisteminin gerektiğinde kırıcının her iki tarafında kullanılabilmesi için iki tarafta da mil ucu vardır. Rotor için ağır hizmet tipi masura makaralı rulmanlar kullanılır. Kırıcı paletler, kırılmaya karşı son derece yüksek bir dayanıklılığa sahiptir. Kendiliğinden merkezlenen bu paletler, özel kanal ve kamalar ile rotor gövdesine yanal olarak sıkı bir şekilde takılır.
 
5-6-GÖVDE
Kırıcı gövdesi, güçlü kaynak konstrüksiyonlu olarak tasarlanmış olup, sabit alt gövde ve hareketli üst gövdeden oluşur. Bağlantı cıvataları çözüldükten sonra, gövdenin hareketli üst kısmı hidrolik olarak açılabilir ve kapanabilir.
 
7-SEKONDER ODASI AYAR GRUBU
Sekonder odası,hidrolik pistonlar sayesinde, kırıcı paletlerle öğütme plakaları arasındaki mesafeyi belirlemek için çok rahat şekilde kademesiz olarak ayarlanabilir.
 
8-TERSİYER ODASI AYAR GRUBU
Kırıcı paletlerle öğütme plakaları arasındaki mesafe yine hidrolik ayar grubu ile kademesiz olarak ayarlanabilir.


Pandül Ayarlı Darbeli Kırıcılar

 

Çene ayarlı darbeli kırıcılar orta ve yüksek sertlikte malzemeleri, asfalt ve beton agregası iriliğinde kıran bir kırıcı tipidir. İri malzeme beslenebilirle, kübik ürün, yüksek küçültme oranı, yüksek kapasite, düşük yatırım ve işletme maliyeti bu tip kırıcıları, kırma eleme tesislerinde ideal sekonder kırıcı yapmaktadır. Kırma işlemi iki kademede yapılmaktadır. Kırıcıya beslenen malzeme önce rotor üzerindeki paletlere çarpar ve yüksek hızda primer kırma plakalarına savrulur. Primer kırma bölümünden geçebilecek ebatta kırılan malzeme daha sonra sekonder kırma plakalarına tekrar çarptırılarak ikinci kademe kırma işlemi yapılır. Ürün ebadı sekonder kırma plakası ve paletler arasındaki mesafe ayarlanarak kontrol edilir. Kırma, ezme veya sıkıştırma işlemi olmadan tamamen çarpma etkisiyle yapıldığı için düşük aşınma parçaları maliyeti ile yüksek küçültme oranı elde edilir. Bakım kolaylığı bu tip kırıcıların en önemli avantajlarından biridir. Hidrolik gövde açılma sistemi, kırıcı plakaların dışarıdan ayarlanması, kolay, çabuk palet ve astar değiştirme bu tip kırıcıların şantiye sahalarında kolaylık sağlamaktadır. Pandül ayarlı darbeli kırıcılar sabit veya semi-treyler üzerinde seyyar olarak imal edilmektedir.

Rotor(l):
Rotor döküm ağırlıklı kaynaklı konstrüksiyon olarak oldukça sağlam tasarlanmıştır. Kaliteli çelikten işlenmiş mil üzerine yerleştirilmiş çelik döküm diskler, rulmanlar, paletler tutuculardan meydana gelmektedir.
 
Paletler (2) :
Manganlı veya yüksek kromlu döküm olarak kırılacak malzeme aşındırıcılığına göre değişik alaşımlardan üretilmektedir. Paletlerin aşınması dört köşenin de kullanılmasına imkan verdiği için, paletler daha uzun süreli dayanır. Paletlerin değiştirilmesi kızak sistemi ile kısa sürede yapılabilmektedir.
 
Yataklar (3) :
Rotor mili gövdenin dışında, kendi kendini eksenleyebilen oynak makaralı rulmanlarla yataklanmıştır. Rulmanlar toza karşı özel labirent keçelerle korunmuştur.
 
Çarpma Plakası Ayar Çubukları (4):
Ayar vidalarının uçları gövde dışına çıkar ve dışarıdan müdahale ile kırma plakalarının alt kenarlarının pozisyonları ayarlanır.
 
Çarpma Plakaları (5):
Sekonder çarpma plakaları üst kenarlardan sabit mafsallara bağlıdır, alt kenarları serbesttir ve ayar vidaları ile tutulmaktadır. Alt plakanın ayarı yay mekanizması ile yapılmakta ve ürün ebadını belirlemektedir. Bu özellik ürün ebadını kontrol için bir ızgara gerektirmemekte ve çıkış ağzının genişliği, kırılan malzemenin kırıcıdan kolaylıkla boşalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda yay, kınlamayan ve çok sert malzeme beslendiğinde esneyerek rotoru ve kırıcıyı korumaktadır.
 
Çarpma Plakası Astarları(6):
Manganlı döküm malzemeden arka saca civatalı olarak imal edilmektedir. Böylece astarın tamamına yakını aşınabilecek durumdadır. Kırılan malzemenin sertliğine ve aşındırıcılığına göre yüksek kromlu dökümden de yapılabilir.

Gövde :
Kırıcı gövdesi iki ana parçadan oluşmuştur. Alt gövde yatakları ve rotoru taşır, üst gövde ise sekonder kırma plakasını ve ayar bloğunu taşır. Sağlı - sollu pistonlar tarafından, alt gövdeden mafsallar ekseninde dönerek, alt gövdeden devrilerek açılır.
 
Hidrolik Gövde Açılma Sistemi:
Kırıcının içinde bakım kolaylığı, gövdenin iki hidrolik silindir ile açılıp kapanmasıyla sağlanmaktadır.

 TEK-EL MAKİNA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının ürünleri arasında yer alan Darbeli Kırıcılar, Makineler ana sektörü altında bulunmaktadır. Makineler altında ayrıca Tarım Makinesi ve Teçhizat, Giyim ve Tekstil Makineleri, İnşaat Malzemesi Makineleri sektörleri başta olmak üzere diğer sektörleri inceleyebilirsiniz. Türk Makineler üretici, tedarikçi, ithalatçı ve ihracatçılarının uğrak noktası B2B portalı bysharing.com altında yüzlerce sektör ürünü inceleyebilirsiniz. TEK-EL MAKİNA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının ürün ve hizmet gamı içinde olan Darbeli Kırıcılar hakkındaki alım talepleriniz için site üzerinden ilgi işletme ile temasa geçebilirsiniz. Daha farklı ürünler arıyorsanız, Makineler sektörü altında bulunan Tarım Makinesi ve Teçhizat, Giyim ve Tekstil Makineleri, İnşaat Malzemesi Makineleri sektörlerine göz atabilirsiniz. Tüm sektörlerde, üretici, tedarikçi, distribütor, ithalat ve ihracatçı firmalar yer almaktadır. Alım talepleriniz için dilediğiniz firma ile iletişime geçebilirsiniz. Türk ve yabancı Darbeli Kırıcılar üreticilerinden online ürün kataloğu, garanti, teslimat süresi, ürün özellikleri ve ürün sertifikaları hakkında bilgi talebinde bulunabilirsiniz.