Ekonomi Bakanlığı Desteği

Mevcutta var olan Uluslararası ticaret karşılıklı alışveriş oranının artırılması, ülke ekonomisi ve kalkınması için her dönem gereklidir. Ekonomi bakanlığı bunun için çalışmalarını sürdürmekte, firma sahiplerine, kobilere uygulamış olduğu eğitimler ve teşvikler ile bu oranları artırmaya devam etmektedir. Farklı birimlerde bulunan yetkinliklerin birleşmesi ile daha hızlı ve olumlu yol kat edilebileceği noktasına dikkat çeken Ekonomi Bakanlığı, değerleri geçmişte var olan sonuçlar ile kıyaslayarak emin adımlarla ilerlemeye çalışmaktadır. Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri firmaların kolaylıkla uluslararası pazara açılmalarını sağlamakta ve kar elde etmelerine olanak tanımaktadır. Bu teşviklerden yararlanılabilmesi için, Ekonomi Bakanlığı tarafından uluslararası firmaların ithalat ve ihracat yapabilmelerini sağlayan bysharing.com, firmalara ticaret yapabilmeleri için uluslararası satış kanalı oluşturmaktadır. Sağlamış olduğu bu kolaylıkla sayılı B2B siteleri arasında gösterilmektedir. Her geçen gün kendisini yenileyerek firmalar için güzel olanaklar geliştiren bysharing.com Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmış ve %70 teşvik alma hakkı kazanmış bir yapıdır. Bakanlıktan almış olduğu %70 teşvik ile firmaların ücretlerinin sözleşmeye uygun olma şart ile tekrar iadesini taahhüt etmektedir. Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri konusunda Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ  

MADDE 13

(1) Bu madde kapsamında nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.  

MADDE 14

(1) 13 üncü maddede belirtilen destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.  

(2) 13 üncü maddede belirtilen destekten yararlanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde yayımlanan ticari faaliyetiyle ilgili bir internet sitesi olması zorunludur.  

(3) Şirketlerin 13 üncü madde kapsamında destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin İGEME’den ön onay almış olması gerekmektedir.  

(4) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.  

ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME 

Ödeme Esasları 

MADDE 15

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için giderlerin ödeme belgesi ve diğer belgelerle birlikte tevsik edilmesi gerekir. Destek başvurularının sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Müsteşarlıkça düzenlenen Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir. 

Başvuru ve Ödeme Belgelerinin İbrazı  

MADDE 16

(1) Bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde ilgili Organizatör Kuruluş tarafından doğrudan veya posta ile Müsteşarlığa ibraz edilir.  

(2) Bu Tebliğin 5 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 13 üncü maddeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan veya posta ile İGEME’ye ibraz edilir. 

MADDE 17

(1) Bu Tebliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların ilgili kurum ve/veya kuruluşların evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Ödeme 

MADDE 18

(1) Müsteşarlık, bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularında gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen Organizatör Kuruluşu ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirir. 

(2) İGEME, bu Tebliğin 5 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 13 üncü maddeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularında gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketi, İşbirliği Kuruluşunu ve ödeme tutarını TCMB’ye bildirir. 

MADDE 19

(1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.  

(2) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken Müsteşarlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.