YILLIK 20.000 TON (±%30) HAŞHAŞ KÜSPESİ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

YILLIK 20.000 TON (±%30) HAŞHAŞ KÜSPESİ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİRToprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden

 20.000 TON (+-%30) HAŞHAŞ KÜSPESİ SATIŞI TMO ihale yönetmeliği 22/3 maddesi kapsamında açık artırma yöntemi ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1-İdarenin a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Üretim faaliyeti sonucu atık madde olarak oluşan yaklaşık yıllık 20.000 ton (+-%30)haşhaş kapsülü küspesinin İşletme Müdürlüğü sahasından satışı. b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/Afyonkarahisar b) Tarihi ve saati : 28/01/2019 Pazartesi günü saat 14.30 İhale tarihinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalede muhammen bedelin altında teklif bulunulması durumunda aynı şartlarda 01/02/2019, saat 14.30 da tekrar ihale edilecektir. İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. Açık artırma suretiyle yapılacak ihalede Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. Söz konusu işin ton muhammen bedeli 5,00 TL olup; toplam muhammen bedeli 100.000.00- TL dir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.