TEKNOLOJİ TRANSFER İLANI X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi

TEKNOLOJİ TRANSFER İLANI X-Bant Verici Sistemi TeknolojisiTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan

 "X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi" Transferi

1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU TÜBİTAK tarafından geliştirilen "X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi" TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile 10 (on) yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir.

Teknoloji Transfer Paketi Teknoloji Transfer Bedeli ($ (USD), KDV Hariç) Peşinat Royalti

1. Üretim Veri Paketi 250.000 Lisans Alanın Satış Fiyatı Üzerinden %5

2. Tasarım ve Üretim Veri Paketleri 250.000 Lisans Alanın Satış Fiyatı Üzerinden %10

2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Teknoloji Transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ ANKARA). Ayrıca https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/teknoloji-transfer-ofisi/icerik-ilanlar adresi üzerinden de ilan metnine ve teknoloji hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir. İlgili Personel: H. Seda ÖZDAĞ - Tel: (0312) 468 53 00/1710 Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık.

3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi, yüksek çözünürlükte görev yüküne sahip yer gözlem uydularında, uzay-yer bağında talep edilen yüksek veri hızını sağlayan, millî yer gözlem uyduları RASAT ve GÖKTÜRK 2’de tarihçe kazanmış bir teknolojidir. Teknoloji Transfer Paketi’nin içeriği, başvuru sahipleri ile Gizlilik Sözleşmesi imzalandıktan sonra paylaşılacaktır. NOT: "X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi"nin Transferi; 5201 sayılı "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun", 5202 sayılı "Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu", 04 Haziran 2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan "Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği", MSY.:317-2(C) MSB Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi, MY 412-1 (B) TSK MEBS Güvenliği Yönergesi ve sair mevzuat uyarınca gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; Millî Savunma Bakanlığı’ndan alınacak Tesis Güvenlik Belgesi ve projeye nüfuz edecek herkes için Kişi Güvenlik Belgeleri ve tercihen ISO 9001 Kalite Belgesi ile birlikte TÜBİTAK ile teknoloji transferi için sözleşme imzalandıktan sonra Millî Savunma Bakanlığı’ndan Üretim İzin Belgesi alınması gerekmektedir. Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.