İHALE KOMİSYON EK KARARI

İHALE KOMİSYON EK KARARIDevlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden

 KARAR NO : 004, 005 ve 007

İDARENİN ADI : TCDD MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE TARİH VE SAATİ : 06.12.2018 Perşembe günü, saat: 10:00

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında yer alan Mülkiyeti Teşekkülümüze ait 3 Adet Taşınmazların satışı. Yönetim Kurulumuzun 08.06.2018 tarihli ve 15/118 sayılı kararı ile satışı uygun görülen; * Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarı Pazarcık Mahallesi, 3000,00 m2 miktarlı 339 ada 60 no.lu taşınmaz, * Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 344,06 m2 miktarlı 158 ada 187 no.lu taşınmaz, * Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 341,02 miktarlı 158 ada 195 no.lu taşınmazlar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı İhale Komisyonunca taşınmazların satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan İhaleler sonucunda; • Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarı Pazarcık Mahallesi, 3000,00 m² miktarlı 339 ada 60 no.lu taşınmaz 40.000,00 (Kırk bin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. teklifi veren ŞABAN ADEMOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ŞABAN ADEMOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi, • Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 344,06 m2 miktarlı 158 ada 187 no.lu taşınmaz 137.500,00 (Yüz otuz yedi bin beş yüz) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren MEHMET NURİ HAZAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MEHMET NURİ HAZAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi, • Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 341,02 m2 miktarlı 158 ada 195 no.lu taşınmaz 136.000,00 (Yüz otuz altı bin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren HİKMET ÖRNEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HİKMET ÖRNEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususların Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 27.12.2018 Tarih ve 29/248 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.