REKREASYON ALANI KİRAYA VERİLECEKTİR

REKREASYON ALANI KİRAYA VERİLECEKTİRTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden

 1.750 m2 ’LİK KAPALI ALAN (1.485 m2 +265 m2 ) ile 16.497 m2 AÇIK REKREASYON ALANI KİRAYA VERİLECEKTİR.

1 - Genel Müdürlüğümüz Sosyal Tesislerde bulunan (Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi - Gazi/ANKARA) 1.750 m2 ’lik kapalı alan ile 16.497 m2 açık rekreasyon alanı olmak üzere toplam 18.247 m2 alan 5 yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale, 20/02/2019 Çarşamba günü saat 14:30’da kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez AlımSatım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Teklif mektupları en geç 20/02/2019 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak servisine verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. Parti No İhale Konusu Alanın Adı Toplam Miktarı (m²) İhale Muhammen Bedeli TL/Ay (KDV Hariç) Yıllık Muhammen Kira Bedeli TL/Yıl (KDV Hariç) İhale Geçici Teminatı (TL)

1 Kapalı Alan ve Açık Rekreasyon Alanı 18.247 80.000,00 960.000,00 96.000,00

5 - Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin başlayacağı saat’e kadar T. Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesaba yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz edilecektir.

6 - İhale, Teklif fiyatları, KDV hariç 18.247 m2 kapalı ve açık rekreasyon alanının tamamı için verilecektir.

7 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ ANKARA) adresinden temin edilebilir.

8 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tel : 0 312 417 84 70 - 80 Fax : 0 312 417 78 39