TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRSaray Belediye Başkanlığından

 Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen ve Belediyenin mülkiyetinde bulunan Taşınmazlar Saray Belediyesince, aşağıda tarih ve saati belirtilen zamanda Ayaspaşa Mah. Atatürk Alanı No: 32 adresinde Encümen Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. Taşınmazlar ile ilgili imar durum belgeleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünden öğrenilebilinir.

Madde 2- İhale Saray Belediye Başkanlığı’nca, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. Maddesi uyarınca Açık Arttırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 3- Satış işleminden K.D.V alınmayacaktır. Şartname Bedeli 50.00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden görülebilir veya temin edilebilir.

S. No Mahalle/Mevkii Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 Ayaspaşa kargir bekçi kulübesi ve arsası 317 1 353,00 70.600,00 2.118,00 22.01.2019 09:30

2 Bahçeköy Tarla 0 14 2.160,00 259.200,00 7.776,00 22.01.2019 09:35

3 Beyazköy/Servi Tarla 0 373 9.080,00 181.600,00 5.448,00 22.01.2019 09:40

4 Beyazköy/Servi Tarla 0 176 23.220,00 348.300,00 10.449,00 22.01.2019 09:45

5 Çukuryurt Çayır 0 2547 4.800,00 48.000,00 1.440,00 22.01.2019 09:50

6 Çukuryurt Sıvat Yeri 0 1423 5.920,00 88.800,00 2.664,00 22.01.2019 10:00

7 Edirköy Tarla 0 60 2.880,00 115.200,00 3.456,00 22.01.2019 10:00

8 Edirköy Arsa 0 1194 470,00 94.000,00 2.820,00 22.01.2019 10:05

9 Göçerler Tarla 0 216 22.880,00 457.600,00 13.728,00 22.01.2019 10:10

10 Göçerler Tarla 0 1516 9.875,00 197.500,00 5.925,00 22.01.2019 10:15

11 Göçerler Tarla 0 1017 4.000,00 80.000,00 2.400,00 22.01.2019 10:20

12 Kemalpaşa Tarla 346 5 2.956,91 177.414,60 5.322,44 22.01.2019 10:25

13 Küçükyoncalı Tarla 0 1101 2625,00 157.500,00 4.725,00 22.01.2019 10:30

14 Küçükyoncalı Tarla 0 1103 1250,00 75.000,00 2.250,00 22.01.2019 10:35

15 Osmanlı Bağ Yeri 0 1251 11.200,00 744.800,00 22.344,00 22.01.2019 10:40

16 Osmanlı Bağ Yeri 0 1447 2.200,00 110.000,00 3.300,00 22.01.2019 10:45

17 Osmanlı Tarla 0 425 18.750,00 487.500,00 14.625,00 22.01.2019 10:50

18 Sinanlı Tarla 0 882 26.340,00 658.500,00 19.755,00 22.01.2019 10:55

19 Sinanlı Tarla 0 914 36.270,00 906.750,00 27.202,50 22.01.2019 11:00

20 Sofular Tarla 0 674 50.140,00 1.754.900,00 52.647,00 22.01.2019 11:05

21 Sofular Tarla 0 587 11.500.00 230.000,00 6.900,00 22.01.2019 11:15

10.01.2019 “PERŞEMBE” SEDA 208 “CD” “Artırma İlanları” (2)

Madde 4- Taşınmazlar gerçekleşen ihale bedeli üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde ödeme seçenekleri ile ödenebilir. Ödeme Şekli; Peşin Satış (Satışı Gerçekleşen İhale Bedeli Üzerinden Yasal süre içinde Tek Seferde Peşin Ödenir)

Madde 5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER Gerçek Kişi ve Kuruluşlar; 1 - Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Makbuzunu 2 - T.C Kimlik Fotokopisi 3 - İkametgâh Belgelerini 4 - Saray Belediyesine ve Maliyeye Vadesi Dolmuş Borcunun Bulunmadığını Gösterir Belgeyi Kooperatifler; 1 - Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Makbuzunu 2 - İmza Sirkülerini, Yetki Belgesini ve Adreslerini gösterir belgeyi. 3 - Faaliyet Belgesi 4 - Saray Belediyesine ve Maliyeye Vadesi Dolmuş Borcunun Bulunmadığını Gösterir Belgeyi Şirketler ise; 1 - Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Makbuzunu 2 - İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise) 3 - Adreslerini gösterir belgeyi. 4 - Faaliyet Belgesi 5 - İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet vermesi durumunda Vekalet verdiği kişiye ait) 6 - Şirket Yetkilisinin Yetkili olduğunu Gösterir Belgesi 7 - Şirket Ortaklığı var ise Ticaret Sicil Gazetesi 8 - Oda Kayıt Belgesi 9 - Saray Belediyesine ve Maliyeye Vadesi Dolmuş Borcunun Bulunmadığını Gösterir Belgeyi Başvuru dosyalarında bulundurmak zorundadırlar. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile vekilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesini başvuru dosyasına aslını veya idareye aslı görülmüştür yaptırarak ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümen’ine sunmak zorundadırlar.

Madde 6-İstekliler, son başvuru tarihi; 21/01/2019 Pazartesi günü Saat 17:00’ e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb. kurye ulaşım yolu ile ihale başvuru kabul edilecek olup; Bu yolla gönderilen başvurulardan oluşabilecek gecikmelerden ve başvuru tarihi ve saati olarak gelen evrak Elektronik Belge Sistemindeki bilgilere itibar edilecektir. Teslim alınan belgeler Yazı İşleri Müdürlüğünce Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havale edilecek eksik olduğu tutanak ile tespit edilen belgeler olması durumunda ihaleye alınmayacak ve kurumumuz sorumlu olmayacaktır.