DÜZELTME İLANI

DÜZELTME İLANITKİ Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğünden

 İşletmemize ait olup 03.01.2019 tarihli ve 30644 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Dereköy Stok sahalarından 180.000 Ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1-4 Ünitelerine (Balcıkapı - Yırcakapı döküm noktalarına)ve 5-6 Ünitesine taşınması ve boşaltılması işi alımı ihale ilanında; ihale tarihi sehven yanlış yazılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

İHALE TARİH SAATİ : 15.01.2019  14:00

TESLİM SÜRESİ : 50 GÜN