FREN SİLİNDİRİ SATIN ALINACAKTIR

FREN SİLİNDİRİ SATIN ALINACAKTIRTÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden

 İhale Kayıt Numarası : 2018/705169

1 - İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, Türü ve miktarı : 120 adet Fren Silindiri teknik şartname, teknik bilgi ve teknik resme göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 10.01.2019 - Saat 15.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 10.01.2019 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.