FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIRAnkara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden

 1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 kg. Fungal Alfa Amilaz ve 2.500 kg Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 10.01.2019 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 10.01.2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş Anadolu Bulvarı Macun Mah. No:13/1 Yenimahalle / ANKARA Tel : (0312) 397 33 65-66 Faks : (0312) 397 33 71-74 İhale Hazırlık Şefliği: 1170-1171