HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR

HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIRTCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden

 1. İdarenin: a) Adresi : Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1-SİVAS b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 70 00 - 0 346 223 76 77 c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr

2. İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı : Bölge Müdürlüğümüz mıntıkasında bulunan 94442 adet hurda beton travers birim fiyat 1,50 TL/Adet’ten olmak üzere toplam 141.663,00 TL muhammen bedel üzerinden kapalı zarf yöntemi ile satış yapılacaktır.

3. İhalenin: a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu. b) Tarih ve Saati : 15/01/2019 Saat 14:00

4. Şartnameler TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Alım Satım İhale Komisyonu Bürosundan KDV Dahil 50,00 TL bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

5. Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte serbesttir. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.