ADANA-MERSİN HATTINDA BETON TRAVERS DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ADANA-MERSİN HATTINDA BETON TRAVERS DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIRTCDD 6. Bölge Müdürlüğünden ADANA

İhale Kayıt No: 2018/681511

1- İdarenin: a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : ADANA MERSİN İNCİRLİK İSTASYONLAR ARASI HATTA 6.496 ADET BETON TRAVERS DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ

2- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3- Tekliflerin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10/01/2019 günü saat 14.00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL bedelle temin edilebilir.

5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.