900 TON ASETİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

900 TON ASETİK ASİT SATIN ALINACAKTIRToprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden

 900 TON ASETİK ASİT ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 İhale Kayıt Numarası : 2018/683012

1- İdarenin a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2- İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 900 ton asetik asit alımı b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/Afyonkarahisar b) Tarihi ve saati : 03 Ocak 2019 Perşembe günü saat 14.30 İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 250 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.