KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ, DURAK MAHALLESİ 116 ADA 19 VE 104 PARSELDE KAYITLI 2 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATIŞI ZEYİLNAMESİ

KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ, DURAK MAHALLESİ 116 ADA 19 VE 104 PARSELDE KAYITLI 2 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATIŞI ZEYİLNAMESİTCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden

 21.12.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Kırklareli ili, Lüleburgaz İlçesi, Durak mahallesi 116 ada 19 ve 104 parselde kayıtlı 2 adet taşınmaz ihale yöntemiyle satışı ihale ilanında son teklif tarihlerinde değişiklik yapılmıştır. Hisse oranı Ada/Parsel Niteliği Alan m2 Son Teklif Tarihi ve saati İhale Tarihi ve saati Tam 116/19 Çakıl Ocağı 21.784,00 07.01.2019 - 10:30 07.01.2019 - 10:30 Tam 116/104 Tarla 7.198,00 07.01.2019 - 10:30 07.01.2019 - 11:00