TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI BİNALARDA MUHTELİF TADİLAT VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI BİNALARDA MUHTELİF TADİLAT VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRTürk Kızılayı Genel Müdürlüğünden

1- Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan bazı binalarda muhtelif tadilat ve onarım işlerinin yapılması ihalesi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.

2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3- İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğünden T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesabına yatırılan 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İhaleye ait idari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4- Firmaların ihale zarflarını en geç 17.01.2019 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18.01.2019 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.