TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRTCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden

1-Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Durak mahallesi, 116 ada 19 parselde bulunan 21.784,00 m2 Çakıl Ocağı vasfındaki taşınmaz ve Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Durak mahallesi, 116 ada 104 parselde bulunan 7.198,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek, belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2-TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3-İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir.

4-İhale konusu 19 parseldeki taşınmaz için geçici teminat miktarı 22.000,00 (Yirmiiki bin) TL ;

İhale konusu 104 parseldeki taşınmaz için geçici teminat miktarı 10.000,00 (On bin) TL olacaktır. Hisse oranı Ada/Parsel Niteliği Alan m2 Son Teklif Tarihi ve saati İhale Tarihi ve saati Tam 116/19 Çakıl Ocağı 21.784,00 01.08.2019 10:30 07.01.2019 10:30 Tam 116/104 Tarla 7.198,00 01.08.2019 10:30 07.01.2019 11:00