HAT KORUYUCU VE DÜZELTİCİ TAŞLAMA YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

HAT KORUYUCU VE DÜZELTİCİ TAŞLAMA YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden

 İhale Kayıt No : 2018/657209

İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1-İhale konusu işin adı ve miktarı: Bölgemiz Afyon-Sandıklı, Azot-Seyitömer, TavşanlıTunçbilek, Kadınhanı-Horozluhan, Karakuyu-Bozanönü-Isparta istasyonları arası hat koruyucu ve düzeltici taşlama yapılması (242.185 Hatmetre -Teknik şartnameye göre) hizmet alım işidir.

2-Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3-Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 22/01/2019 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4-İhale dokümanları TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde 21/12/2018 / CUMA /NAMIK / 11202-11198- 11197 / EBYS 3 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup ihale dokümanına ait bedelin T. Vakıflar Bankası TR 60000 150015800 7288398248 hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.