ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİNDE 2 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR

ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİNDE 2 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİRTCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden

 17.12.2018 tarih 30628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan taşınmaz satışı ihalelerinden; 1 - Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait, Erzurum İli Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2.800,00 m2 miktarlı 1176 ada 257 parselin, 08.01.2019 günü saat 14.00 da yapılacak satış İhalesi, 2 - Erzurum İli Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4.527,52 m2 miktarlı 1176 ada 258 nolu Parselin, 08.01.2019 günü saat 15.00 da yapılacak satış İhalesi, İdaremizce görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir.