LOKOMOTİF, FURGON VE VAGON TEMİZLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

LOKOMOTİF, FURGON VE VAGON TEMİZLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğünden

İhale Kayıt No : 2018/661995

1 - İdarenin: a) Adresi : Rasimpaşa Mah. Tren Yolu Sok. No: 1 Haydarpaşa Garı 2. Kat Oda No: 230 Kadıköy/İSTANBUL b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 348 80 20 – 0 216 336 23 08 c) Elektronik Posta Adresi : istanbularacbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin Adı ve Miktarı : Halkalı Gar, Alpullu Depo Şefliği ve Kapıkule Vagon Servis Şefliğinde bulunan lokomotif, furgon ve vagon temizlik hizmetlerinin malzemesiz olarak, 14 kişi ile 01.02.2019 tarihinden, 31.12.2019 tarihine kadar yürütülmesi işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğünde, 14.01.2019 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğü Teknik Bürosuna, Gar Binası 2. Kat Oda No:230 Haydarpaşa-Kadıköy/İSTANBUL’a 14.01.2019 tarih ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğü Teknik bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mali İşler Birimi veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.