MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRTürk Hava Kurumu Genel Başkanlığından

 1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 55 kalem muhtelif adetlerde temizlik malzemesi alımı 27 Aralık 2018 Perşembe günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler hazırlayacakları teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79