TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRTCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden

 ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİNDEKİ; GEZ MAHALLESİNDE 1 ADET, İSTASYON MAHALLESİNDE 2 ADET TAŞINMAZ İLE SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ SARICALI MAHALLESİNDEKİ 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

1- Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait, Erzurum ili, Yakutiye İlçesindeki; Gez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan

A) 855,45 m² miktarlı 264 ada 4 parsel, İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde bulunan

B) 2.800,00 m² miktarlı 1176 ada 257 parsel ve

C) 4.527,52 m² miktarlı 1176 ada 258 nolu parsel ile Samsun İli Çarşamba İlçesi; Sarıcalı Mahallesindeki

D) 1.046,17 m² miktarlı 1075 ada 3 parsel ayrı ayrı satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapmak suretiyle;

A. 264 Ada 4 nolu parsel için 08.01.2019 günü saat 10.00 da,

B. 1176 Ada 257 nolu parsel için 08.01.2019 günü saat 14.00 da,

C. 1176 Ada 258 nolu parsel için 08.01.2019 günü saat 15.00 da,

D. 1075 Ada 3 nolu parsel için 09.01.2019 günü saat 10.00 da,

TCDD. 4. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2- Geçici teminat miktarı İhale konusu 264 ada 4 parsel için 250.000,00 TL, 1176 ada 257 nolu parsel için 600.000,00 TL, 1176 ada 258 parsel için 1.000.000,00 TL ve 1075 ada 3 parsel için 500.000,00 TL, olarak belirlenmiştir.

3- Teklifler, İhalenin yapılacağı gün; A. 264 Ada 4 nolu parsel için 08.01.2019 günü saat 10.00 ‘a kadar, B. 1176 Ada 257 nolu parsel için 08.01.2019 günü saat 14. 00 ‘a kadar, C. 1176 Ada 258 nolu parsel için 08.01.2019 günü saat 15. 00 ‘a kadar, D. 1075 Ada 3 nolu parsel için 09.01.2019 günü saat 10.00 ‘a kadar, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4- TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5- İhale dokümanları, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Sivas Merkez şubesinde bulunan TR 4100 0150 0158 0072 9347 8674 nolu iban numaralı hesabına, 264 ada 4 parsel için 250,00 TL, 1176 ada 257 parsel için 500,00 TL, 1176 ada 258 parsel için 500,00 TL ve 1075 ada 3 numaralı parsel için 300,00 TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, Sivas TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir.