GENİŞALAN KAPLAMA SİSTEMİ KURULUMU VE MEVCUT TELSİZ RÖLE SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU VE MONTAJLI MALZEME ALINACAKTIR

GENİŞALAN KAPLAMA SİSTEMİ KURULUMU VE MEVCUT TELSİZ RÖLE SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU VE MONTAJLI MALZEME ALINACAKTIRTCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan

 İhale Kayıt No : 2018/637321

1 - İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 c) Elektronik Posta Adresi :

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Süresi : TCDD 2. BÖLGE MINTIKASI GENİŞALAN KAPLAMA SİSTEMİ KURULUMU VE MEVCUT TELSİZ RÖLE SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU VE MONTAJLI MALZEME ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale tarihi ve saati : 24/12/2018 Pazartesi günü, saat 14:00 4 - İhalenin yapılacağı adres : TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey - Yenimahalle/ ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 24/12/2018 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 1.500,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.