İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRTÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden

 İhale Kayıt Numarası : 2018/648750

1 - İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56 c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : 16 Kalem İzolasyon Malzemesi Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 10.01.2019 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.