İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR

İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIRAnkara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden

 1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 çuval İrmik Altı Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 25.12.2018 Salı günü, saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır. 3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 25.12.2018 Salı günü, saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 397 33 65 - 66 Faks: (0312) 397 33 74 - 71