ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK -SİMİTLİK - BAKLAVALIK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK -SİMİTLİK - BAKLAVALIK) UN ALIMI YAPILACAKTIRAnkara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden

 1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 Çuval (1çuval=50kg) Özel Amaçlı (2.000 çuval Pastalık un, 1.000 çuval Simitlik un, 1.000 çuval Baklavalık un) Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 24.12.2018 Pazartesi günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 24.12.2018 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 397 33 65 - 66 Faks: (0312) 397 33 71 - 74 İhale Hazırlık Şefliği: 1170 – 1171