HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden

 Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TİM’de 2019 yılı Traktör Sürücüsü Alet Ekipman Kullanımı ve Muhtelif İşçilik İşlerine ait hizmet satın alınacaktır. Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 250,00 TL karşılığında temin edebilirler. İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının %6’sı oranında olacaktır. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 26.12.2018 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. Geciken teklifler dikkate alınmaz. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. ADRES: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) Fax: (0.312) 417 78 39