TAŞINMAZLARDAKİ BELEDİYE HİSSELERİ SATILACAKTIR

TAŞINMAZLARDAKİ BELEDİYE HİSSELERİ SATILACAKTIRAltındağ Belediye Başkanlığından

Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Feridun Çelik, Doğantepe, Başpınar, Güneşevler, Beşikkaya, Hacılar, Önder, Alemdağ, Battalgazi, Çamlık, Yunusemre, Gültepe, Yıldıztepe mahallelerinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre açık arttırma suretiyle İhale satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 3.Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 25 Aralık 2018 16:00’ya kadar yatırılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı, İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir. İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı, İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

11/12/2018 / SALI / NAMIK / 10784 / CD 2 No Mahalle Ada Parsel Parselin Yüzölçümü (m²) Satılan Hisse (m²) m² fiyatı (TL) Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati 1 FERİDUNÇELİK 24001 5 2.650,00 115,34 350 40.369,00 ¨ + (%18) KDV 1.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 2 FERİDUNÇELİK 23993 1 1.570,00 170,00 375 63.750,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 3 FERİDUNÇELİK 24022 10 1.700,00 167,40 390 65.286,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 4 FERİDUNÇELİK 24018 2 1.500,00 22,00 350 7.700,00 ¨ + (%18) KDV 250,00 ¨ 26.12.2018 14:00 5 FERİDUNÇELİK 24019 15 1.509,00 210,01 400 84.004,00 ¨ + (%18) KDV 2.750,00 ¨ 26.12.2018 14:00 6 FERİDUNÇELİK 24128 16 1.450,88 70,63 450 31.783,50 ¨ + (%18) KDV 1.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 7 FERİDUNÇELİK 24000 2 1.312,00 170,00 350 59.500,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 8 FERİDUNÇELİK 24000 10 1.681,00 170,00 350 59.500,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 9 DOĞANTEPE 24499 3 1.449,98 64,00 375 24.000,00 ¨ + (%18) KDV 1.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 10 DOĞANTEPE 24499 3 1.449,98 64,00 375 24.000,00 ¨ + (%18) KDV 1.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 11 DOĞANTEPE 23830 1 1.212,91 170,00 390 66.300,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 12 DOĞANTEPE 23807 9 940,55 116,57 425 49.542,25 ¨ + (%18) KDV 1.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 13 BAŞPINAR 24165 12 5.182,00 159,00 500 79.500,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 14 BAŞPINAR 24165 12 5.182,00 160,00 500 80.000,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 15 GÜNEŞEVLER 23738 14 1.518,56 170,00 525 89.250,00 ¨ + (%18) KDV 3.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 16 GÜNEŞEVLER 23738 14 1.518,56 170,00 525 89.250,00 ¨ + (%18) KDV 3.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 17 GÜNEŞEVLER 23738 14 1.518,56 170,00 525 89.250,00 ¨ + (%18) KDV 3.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 18 GÜNEŞEVLER 23738 20 1.306,50 73,51 560 41.165,60 ¨ + (%18) KDV 1.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 19 GÜNEŞEVLER 23744 2 1.207,00 150,00 525 78.750,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 20 GÜNEŞEVLER 23746 22 1.700,42 168,42 525 88.420,50 ¨ + (%18) KDV 3.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 21 BEŞİKKAYA 22063 7 1.103,24 170,00 375 63.750,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 22 BEŞİKKAYA 20759 4 626 155,50 390 60.645,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 23 BEŞİKKAYA 22063 6 1.096,84 155,00 375 58.125,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 24 BEŞİKKAYA 24062 9 1.000,00 179,00 450 80.550,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 11/12/2018 / SALI / NAMIK / 10784 / CD 3 25 BEŞİKKAYA 20772 7 675 168,75 350 59.062,50 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 26 BEŞİKKAYA 20772 7 675 168,75 350 59.062,50 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 27 BEŞİKKAYA 20772 7 675 168,75 350 59.062,50 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 28 BEŞİKKAYA 22063 8 1.080,27 170,00 375 63.750,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 29 HACILAR 24595 2 2.549,15 45,07 500 22.535,00 ¨ + (%18) KDV 1.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 30 HACILAR 24043 2 2.901,00 100,00 600 60.000,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 31 HACILAR 24043 2 2.901,00 111,00 600 66.600,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 32 ÖNDER 22455 2 437 72,00 1000 72.000,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 33 ÖNDER 22455 3 462 101,00 1000 101.000,00 ¨ + (%18) KDV 3.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 34 ÖNDER 22457 4 700 100,00 1000 100.000,00 ¨ + (%18) KDV 3.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 35 ÖNDER 22457 5 882 28,00 1250 35.000,00 ¨ + (%18) KDV 1.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 36 ALEMDAĞ 21880 4 924 161,00 550 88.550,00 ¨ + (%18) KDV 3.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 37 BATTALGAZİ 24311 1 1.078,00 152,00 550 83.600,00 ¨ + (%18) KDV 3.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 38 FERİDUNÇELİK 23940 8 2.185,00 130,00 375 48.750,00 ¨ + (%18) KDV 1.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 39 FERİDUNÇELİK 23941 5 1.439,00 150,00 350 52.500,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 40 FERİDUNÇELİK 23942 6 1.539,00 170,00 350 59.500,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 41 FERİDUNÇELİK 23942 6 1.539,00 170,00 350 59.500,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 42 FERİDUNÇELİK 24008 9 1.529,00 145,00 400 58.000,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 43 FERİDUNÇELİK 24008 10 1.691,00 170,00 400 68.000,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 44 FERİDUNÇELİK 19355 2 191 191,00 250 47.750,00 ¨ + (%18) KDV 1.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 45 ÖNDER 24259 1 2.304,00 140,00 475 66.500,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 46 BAŞPINAR 24172 1 4.294,56 159,00 375 59.625,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 47 BAŞPINAR 24172 1 4.294,56 159,00 375 59.625,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 48 BAŞPINAR 24165 13 5.355,94 97,94 500 48.970,00 ¨ + (%18) KDV 1.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 49 BEŞİKKAYA 20772 3 675 77,00 375 28.875,00 ¨ + (%18) KDV 1.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 50 BEŞİKKAYA 20772 3 675 77,00 375 28.875,00 ¨ + (%18) KDV 1.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 51 BEŞİKKAYA 20772 8 940 176,75 375 66.281,25 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 11/12/2018 / SALI / NAMIK / 10784 / CD 4 52 GÜNEŞEVLER 23711 5 1.005,13 130,00 600 78.000,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 53 FERİDUNÇELİK 24142 3 1.276,76 170,00 375 63.750,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 54 FERİDUNÇELİK 24020 16 1.761,00 161,75 375 60.656,25 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 55 FERİDUNÇELİK 24020 16 1.761,00 161,75 375 60.656,25 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 56 FERİDUNÇELİK 24020 17 1.318,00 162,00 375 60.750,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 57 FERİDUNÇELİK 24016 5 1.760,00 170,00 350 59.500,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 58 FERİDUNÇELİK 24018 1 1.475,00 157,00 350 54.950,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 59 FERİDUNÇELİK 24017 19 1.500,00 170,00 350 59.500,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 60 FERİDUNÇELİK 24122 8 1.357,65 150,00 390 58.500,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 61 FERİDUNÇELİK 24122 12 1.674,79 170,00 400 68.000,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 62 ÇAMLIK 24483 5 1.248,95 150,00 375 56.250,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 63 DOĞANTEPE 23798 5 1.033,54 170,00 400 68.000,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 64 DOĞANTEPE 23798 5 1.033,54 170,00 400 68.000,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 65 DOĞANTEPE 23798 7 1.034,10 120,09 400 48.036,00 ¨ + (%18) KDV 1.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 66 DOĞANTEPE 23798 7 1.034,10 121,00 400 48.400,00 ¨ + (%18) KDV 1.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 67 DOĞANTEPE 23805 3 1.197,45 180,00 400 72.000,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 68 DOĞANTEPE 23805 3 1.197,45 180,00 400 72.000,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00¨ 26.12.2018 14:00 69 DOĞANTEPE 24501 1 1.624,94 160,00 375 60.000,00 ¨ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 70 DOĞANTEPE 24501 1 1.624,94 160,65 375 60.243,75 ₺ + (%18) KDV 2.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 71 ÇAMLIK 24480 6 1.015,52 118,93 400 47.572,00 ¨ + (%18) KDV 1.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 72 FERİDUNÇELİK 24131 7 1.536,64 170,00 475 80.750,00 ¨ + (%18) KDV 2.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 73 YUNUSEMRE 23523 1 5.043,29 645,00 725 467.625,00 ¨ + (%18) KDV 14.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 74 GÜLTEPE 24273 6 4.010,00 4010,00 750 3.007.500,00 ¨ + (%18) KDV 90.500,00 ¨ 26.12.2018 14:00 75 YILDIZTEPE 22365 1 2.833,00 2833,00 770 2.181.410,00 ¨ + (%18) KDV 65.500,00¨ 26.12.2018 14:00 76 YILDIZTEPE 22367 1 4.242,00 4242,00 770 3.266.340,00 ¨ + (%18) KDV 98.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00 77 YILDIZTEPE 22370 1 4.621,00 3316,00 770 2.553.320,00 ¨ + (%18) KDV 77.000,00 ¨ 26.12.2018 14:00