YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIRTürk Kızılayı Genel Müdürlüğünden

1- Türk Kızılay’ın ihtiyacı olan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık” hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3- İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi, Esvafçı Sokak, No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4- Firmaların ihale zarflarını en geç 02.01.2019 günü saat 10.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 04.01.2019 günü saat 14.00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.