HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRTürk Kızılay Genel Müdürlüğünden

 1 - Giresun İli, Alınca Köyü, 133 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine 1.400 m2 İnşaat Alanlı Kan Bağış Merkezi inşaatı yapımı için mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanması işi için idari, teknik ve mali şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ihale yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 100,00 TL karşılığında, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03.01.2019 günü saat 10:00’a kadar “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılay Genel Müdürlüğüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 08.01.2019 günü saat 14:00’de Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.