HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRTürk Kızılayı Genel Müdürlüğünden

 İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Camikebir mahallesinde kayıtlı taşınmaz üzerine inşaat yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi yaptırılacaktır.

1 - İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 1089 Ada, 10 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerine inşaat yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 100,00 TL karşılığında “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvapçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 27.12.2018 günü saat 10:00’a kadar “Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 28.12.2018 saat 14:00’ da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

 7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.