YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIRTCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden

 İhale Kayıt No : 2018/624879

1- İdarenin : HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ a) Adresi : Selimiye Harem İskele Caddesi b) Telefon ve Faks Numarası : 0(216) 348 80 20 hatlı (47 07) faks 0(216) 345 17 05 c) Elektronik Posta Adresi : alizengin@tcddgov.tr

2- İhale konusu malın adı ve miktarı : alfaburmastyle marka ana makinanın 16 adet kol yatak 7 adet ana yatak temin edilmesi işi.

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin HAYDARPAŞA LİMAN İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12/12/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı HAYDARPAŞA LİMAN İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup HAYDARPAŞA LİMAN İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.