ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIRTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden

 Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 2 Kalem zirai mücadele ilacı satın alınacaktır. Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 14/12/2018 Cuma günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır. Geciken teklifler dikkate alınmaz. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. ADRES: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat) Fax : (0.312) 417 78 39