YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇAK BİLETİ İLE KONAKLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇAK BİLETİ İLE KONAKLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIRTürk Kızılayı Genel Müdürlüğünden

 1 - Türk Kızılayının ihtiyacı olan “Yurt İçi ve Yurt Dışı Uçak Bileti ve Konaklama Hizmeti” İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar 180.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA " adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari ve Teknik Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 25.12.2018 tarih saat 09:00’a kadar Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 25.12.2018 tarih saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir