ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIRTürk Kızılay Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden

 1 - Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi ve Çapa Kan Bağış Merkezi ihtiyacı için Özel Güvenlik Hizmeti alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve “Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 86 Mekân Plaza Bağcılar/İSTANBUL” adresindeki Avrupa Bölge Kan Merkezi’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 24.12.2018 günü saat 09:00’ a kadar Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 24.12.2018 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir