SİGORTA İHALESİ YAPILACAKTIR

SİGORTA İHALESİ YAPILACAKTIRTürk Hava Kurumu Genel Başkanlığından

 a. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK) ve THK Gökçen Havacılık İktisadi işletmesi THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakfı Şirketleri ve THK Üniversitesi kadrosunda bulunan her türlü hava aracını kullanan uçucu ve uçuşla ilgili personelin sigortaları,

b. Ankara ve İzmir’de bulunan paraşüt kulelerinden atlayış yapan kişilerin ferdi kaza sigortaları,

c. THK tarafından düzenlenen kurslara/eğitimlere katılan kişilerin ve THK adına ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan sporcuların “Ferdi Kaza Sigortaları”,

d. THK Genel Başkanlığı kadrosunda çalışan güvenlik personeli için “Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları”,

e. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK) ve THK Gökçen Havacılık İktisadi işletmesi THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakfı Şirketleri ve THK Üniversitesi envanterinde bulunan; muhtelif cins ve miktardaki hava araçlarının; “Tekne (Gövde) Sigortası”, “Yolcu ve Pilot Koltuk Ferdi Kaza sigortası”, “Koltuk (Mali Mesuliyet)” ve “3 ncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası”,

f. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK) ve THK Gökçen Havacılık İktisadi işletmesi THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakfı Şirketleri ve THK Üniversitesi envanterinde bulunan taşınmaz malların niteliklerine göre “DASK”, “Yangın Sigortaları (Deprem, Fırtına, Dahili Su, Hava Taşıtı Çarpması, Kötü Niyetli Hareketler, Kar ağırlığı klozları dahil)”, Kobi Paket, Turistik tesis Sigorta Poliçesi ile Helikopterler için inşa edilen Hangarların Yangın Poliçeleri

g. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK) ve THK Gökçen Havacılık İktisadi işletmesi THK Havacılık Vakfı ve THK Havacılık Vakfı Şirketleri ve THK Üniversitesi envanterinde bulunan kara araçlarının “Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası”, “Kasko”, “Karayolu Zorunlu Taşımacılık Mali Mesuliyet Sigortası” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza” Sigortası, ‘’Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’’, ‘’Netice Zararları (Pat Sahası) sorumluluk Sigortaları‘’ hizmet alımı işini kapsamaktadır. 1 (Bir) yıl süreyle yaptırılması işi 06 Aralık 2018 Perşembe günü saat: 16.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

1. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğü iç satınalma kısmına vereceklerdir.

2. İstekliler bu işe ait şartnameyi 350,00.-TL (Üçyüzellitele) karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) adresinden temin edebilirler.

3. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 - 80