CERRAHİ İPLİK (SUTÜR) MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

CERRAHİ İPLİK (SUTÜR) MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRTürk Kızılay Genel Müdürlüğünden

 1 - Türk Kızılay tıp merkezi ve hastanelerinin ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle cerrahi iplik (sutür) malzemesi satın alınacaktır.

2 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların, tekliflerini en geç 25.12.2018 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif Mektubu” zarfı 27.12.2018 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.