İHALE İPTAL İLANI

İHALE İPTAL İLANIDiyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) Müteşebbis Heyet Başkanlığından

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait, Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi ile ilgili olarak; 10/11/2018 tarih, 30591 sayılı ve 13/11/2018 tarih, 30594 sayılı Resmi Gazetelerde ilanı yayımlanan ihale iptal edilmiş olup, yeni ihale tarihi bilahare ilan edilecektir.