İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ, TOPKAPI MAHALLESİNDE BULUNAN ÇAPA KAN BAĞIŞI MERKEZİNİN TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ, TOPKAPI MAHALLESİNDE BULUNAN ÇAPA KAN BAĞIŞI MERKEZİNİN TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIRTürk Kızılayı Genel Müdürlüğünden

 1- İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 2579 Ada, 20 Parsele Kayıtlı Taşınmaz Üzerindeki Çapa Kan Bağışı Merkezinin Tadilat ve Onarımı Yaptırılacaktır.

2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3- İhaleye ait şartnameler T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 250,00 TL karşılığında “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvapçı Sokak No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4- İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5- Firmaların ihale zarflarını en geç 17.12.2018 günü saat 10:30’a kadar “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvapçı Sokak No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüze vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6- 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21.12.2018 saat 14:30’ da İstanbul Müdürlüğümüzün Toplantı Salonunda açılacaktır.

7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.