İŞ VE YAŞAM MERKEZİ İŞYERİ SATILACAKTIR

İŞ VE YAŞAM MERKEZİ İŞYERİ SATILACAKTIRMerzifon Belediye Başkanlığından

1- İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile İŞYERİ SATIŞI yapılacaktır. A- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI: SR. NO MAHALLE MEVKİİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI ŞARTNAME BEDELİ BİNA BİLGİLERİ İHALE SAATİ 1 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.100.000,00-TL 33.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.5 Nolu (73 m2 Depo+28 m2 Zemin) Top:101 m2 lik İşyeri 9:30 2 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 3.650.000,00-TL 109.500,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.6 Nolu (137 m2 Bodrum+92 m2 Zemin+39 m2 1. Norm.Kat) Top:268 m2 lik İşyeri 9:40 3 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.200.000,00-TL 36.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.7 Nolu (21 m2 Depo+42 m2 Zemin) Top:63 m2 lik İşyeri 9:50 4 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.300.000,00-TL 39.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.8 Nolu (23 m2 Depo+44 m2 Zemin) Top:67 m2 lik İşyeri 10:00 5 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.350.000,00-TL 40.500,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.9 Nolu (20 m2 Depo+54 m2 Zemin) Top:74 m2 lik İşyeri 10:10 6 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.550.000,00-TL 46.500,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.10 Nolu (28 m2 Depo+59 m2 Zemin) Top:87 m2 lik İşyeri 10:20 21/11/2018 ÇARŞAMBA SABRİ ARTIRMA 10036 Disket 2 7 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 2.200.000,00-TL 66.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.11 Nolu (65 m2 Depo+68 m2 Zemin) Top:133 m2 lik İşyeri 10:30 8 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 2.000.000,00-TL 60.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.12 Nolu (67 m2 Depo+68 m2 Zemin) Top:135 m2 lik İşyeri 10:40 9 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 690.000,00-TL 20.700,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.13 Nolu (15 m2 Depo+22 m2 Zemin) Top:37 m2 lik İşyeri 10:50 10 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 725.000,00-TL 21.750,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.14 Nolu (20 m2 Depo+40 m2 Zemin) Top:60 m2 lik İşyeri 11:00 11 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 312.000,00-TL 9.360,00-TL 350,00-TL 1.Normal Kat Bağ. Böl.23 Nolu 48 m2 lik İşyeri 11:10 12 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 221.000,00-TL 6.630,00-TL 350,00-TL 1.Normal Kat Bağ. Böl.25 Nolu 33 m2 lik İşyeri 11:20 13 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 420.000,00-TL 12.600,00-TL 350,00-TL 1.Normal Kat Bağ. Böl.27 Nolu 58 m2 lik İşyeri 11:30 14 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 222.000,00-TL 6.660,00-TL 350,00-TL 1.Normal Kat Bağ. Böl.30 Nolu 36 m2 lik İşyeri 11:40 15 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 511.000,00-TL 15.330,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.32 Nolu 87 m2 lik İşyeri 11:50 16 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 500.000,00-TL 15.000,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.33 Nolu 85 m2 lik İşyeri 13:10 17 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 352.000,00-TL 10.560,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.34 Nolu 59 m2 lik İşyeri 13:20 18 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 180.000,00-TL 5.400,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.35 Nolu 32 m2 lik İşyeri 13:30 19 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 332.000,00-TL 9.960,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.36 Nolu 58 m2 lik İşyeri 13:40 20 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 292.000,00-TL 8.760,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.37 Nolu 37 m2 lik İşyeri 13:50 21/11/2018 ÇARŞAMBA SABRİ ARTIRMA 10036 Disket 3 21 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 203.000,00-TL 6.090,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.38 Nolu 36 m2 lik İşyeri 14:00 22 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 240.000,00-TL 7.200,00-TL 350,00-TL 2.Normal Kat Bağ. Böl.39 Nolu 47 m2 lik İşyeri 14:10 23 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 2.115.000,00-TL 63.450,00-TL 350,00-TL 3.Normal Kat Bağ. Böl.41 Nolu (231 m2 3. Kat + 175 m2 4. Kat) Top: 406 m2 lik İşyeri 14:20 24 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 300.000,00-TL 9.000,00-TL 350,00-TL 3.Normal Kat Bağ. Böl.42 Nolu 58 m2 lik İşyeri 14:30 25 HARMANLAR MAHALLE HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 190.000,00-TL 5.700,00-TL 350,00-TL 3.Normal Kat Bağ. Böl.43 Nolu 37 m2 lik İşyeri 14:40 2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH: Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 04.12.2018 SALI günü Encümen huzurunda yapılacaktır. 3- İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon – AMASYA Tel: 0358-514 69 91 Fax: 0358-513 83 29 4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. A) Kanuni ikametgâh olması; B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi. C) İmza sirküleri vermesi; a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) E)Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi; F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) G) İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.