HAYDARPAŞA LOKOMOTİF VE VAGON BAKIM ATÖLYESİ TAŞINMASI AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

HAYDARPAŞA LOKOMOTİF VE VAGON BAKIM ATÖLYESİ TAŞINMASI AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİRTCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğünden

 İhale Kayıt No : 2018/584829

1 - İdarenin: a) Adresi : Rasimpaşa Mah. Tren Yolu Sok. No: 1 Haydarpaşa Garı 2. Kat Oda No: 230 Kadıköy/İSTANBUL b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20 - 0216 336 23 08 c) Elektronik Posta Adresi : istanbularacbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Haydarpaşa Lokomotif Bakım Onarım Müdürlüğü Atölyesinde Bulunan 8 Adet Loko, 1 Adet K Vagonunun Nakli, Atölye İçinde Bulunan Motorlu Bojilerin Sökülmesi, Bakım İçin Kullanılan Tezgahların Sökülmesi, Bakımlarının Yapılması ve Kurulumu, Atölye İçinde Bulunan Loko ve Dizilerin Bakımlarında Kullanılan Malzemelerin ve Haydarpaşa Vagon Bakım Onarım Müdürlüğü Atölyesinde Bulunan Vagon Bakımlarında Kullanılan Malzemelerin Adf, Köseköy Depo, Halkalı Ambarlar ve Gebze'de Bulunan Atölyelere Naklinin Yapılması

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğünde, 03.12.2018 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 –Tekliflerin, TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğü Teknik Bürosuna, Gar Binası 2. Kat Oda No: 230 Haydarpaşa-Kadıköy/İSTANBUL’a 03.12.2018 tarih ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğü Teknik bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mali İşler Birimi veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.