65000 TİPİ YHT SETLERİNE ÖN UÇ BURUN FİBER AKSAM VE ÖN KAPAK MEKANİZMASI SATIN ALINACAKTIR

65000 TİPİ YHT SETLERİNE ÖN UÇ BURUN FİBER AKSAM VE ÖN KAPAK MEKANİZMASI SATIN ALINACAKTIRTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden

İhale Kayıt No : 2018/565966

1) İdarenin: a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No:10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ / ANKARA b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71676 - 0312324 63 38 c) Elektronik Posta Adresi : yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr

2) İhale konusu malların adı ve miktarları : Kapak mekanizması Ön kapak mekanizması 10 Adet Ön burun fiber Ön burun çerçeve 30 Adet Ön burun alt kapak 20 Adet Ön burun üst kapak 20 Adet Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3) Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 03/12/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4) İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü İhale Büro Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No:10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ/ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5) Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 6) Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.