SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIRTürk Kızılayı Genel Müdürlüğünden

1- Türk Kızılayının ihtiyacı olan Sigorta Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3- İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, T.C. Ziraat Bankası Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 250,00 TL karşılığında, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4- Firmaların ihale zarflarını en geç 04.12.2018 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 05.12.2018 günü saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.