EÜAŞ MOBİL TREYLER SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MONTE EDİLECEK 7 (YEDİ) ADET 28 MVA ONAN 11,5 / 33 KV YAĞLI TİP GÜÇ TRAFOSU VE YEDEK MALZEMELERİNİN TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ MOBİL TREYLER SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MONTE EDİLECEK 7 (YEDİ) ADET 28 MVA ONAN 11,5 / 33 KV YAĞLI TİP GÜÇ TRAFOSU VE YEDEK MALZEMELERİNİN TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİRTEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden:

1 - İKN NO: 2018/572818

2 - EÜAŞ Mobil Tryler Santrallerde kullanılmak üzere monte edilecek 7 ( yedi) adet 28 MVA ONAN 11,5 / 33 kV Yağlı Tip Güç Trafosu ve Yedek Malzemelerinin Temini yapılacaktır.

3 - Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 Dahili: 213 ) Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilebilir.

4 - İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, en geç 16 KASIM 2018 Cuma günü Saat 14.30’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Kurumumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

6 - 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır