ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 3 KALEM MADENİ YAĞ VE 144.200 KG ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 3 KALEM MADENİ YAĞ VE 144.200 KG ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIRTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden

İhale Kayıt No : 2018/543046

1 - İdarenin a) Adresi : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürlüğü GAR/ ANKARA b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71589 - Faks: 309 13 65 c) Web Adresi : siparissubesi@tasimacilik.gov.tr İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : Şirketimizin ihtiyacı 3 kalem Madeni Yağ ve 144200 kg Antifriz temini

2 - İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 gar - ANKARA/TÜRKİYE

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 07/12/2018 Cuma günü saat14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD TAŞIMACILIK A.Ş Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil300.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.