ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 350.000 KG SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 350.000 KG SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIRTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden

 İhale Kayıt No : 2018/563085

1 - İdarenin a) Adresi : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürlüğü GAR/ ANKARA b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71589 - Faks: 309 13 65 c) Web Adresi : siparissubesi@tasimacilik.gov.tr İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : 350.000 kg SAE 40 dizel motor yağının temini

2 - İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 gar - ANKARA/TÜRKİYE

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 06/12/2018 Perşembe günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD TAŞIMACILIK A.Ş Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD TAŞIMACILIK A.Ş Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 200.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.