12 ADET E32000 TİPİ MARMARAY TREN SETİNİN PERİYODİK BAKIMLARI İLE ARIZA TAMİRLERİ VE SERVİSE HAZIRLANMASINA İLİŞKİN HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

12 ADET E32000 TİPİ MARMARAY TREN SETİNİN PERİYODİK BAKIMLARI İLE ARIZA TAMİRLERİ VE SERVİSE HAZIRLANMASINA İLİŞKİN HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIRTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden

 İhale Kayıt No : 2018/565922

1 - İdarenin a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71579 - 0 312 309 13 65 c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 1 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : 12 adet E32000 tipi Marmaray tren setinin periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işine ait hizmet alımı

2 - İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 30/11/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.