MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRTÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden

 İhale Kayıt Numarası : 2018/556580

1. İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2. İhale Konusu İşin Niteliği, Türü ve Miktarı : 3 kalem (3.000 kg. İzoleli Yassı İletken, 8.000 kg. Endüvi İletkeni, 700 kg. Yardımcı Sargı İletkeni) Muhtelif Elektrik Malzemesi, teknik şartname ve bilgiye göre satın alınacaktır.

3. İhalenin a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu b) Tarihi ve Saati : 21.11.2018 - Saat 15:00

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5. Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 21.11.2018 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6. İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8. Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.