İHALE İLANI

İHALE İLANITürkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih : Dünya Bankası Kredi No : IBRD 83710-TR İhale Referansı : DB.KAB.16

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değişik para birimlerinde bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Şemikler GIS S/S - Ataer S/S Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı işi (DB.KAB.16) sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı İşinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.) Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat: 15, Oda No: 15030 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE Tel. : +90 312 203 89 11 Faks : +90 312 203 82 88 e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 1500 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir. Banka İsmi ve Banka Hesap No: Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No: 00158048000941781 IBAN No: TR350001500158048000941781 TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No: 00158007281639948 IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6 - Teklifler 12/12/2018 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) SEFER KUL TOPLANTI SALONU, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 12/12/2018 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) SEFER KUL TOPLANTI SALONU, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı Çankaya - ANKARA / TURKEY 8960/1/1-1 INVITATION FOR BIDS (IFB) REPUBLIC of TURKEY Date : [date of issuance of IFB] Loan No : IBRD 83710-TR IFB No : DB.KAB.16

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Şemikler GIS S/SAtaer S/S Underground XLPE Power Cable Connection (DB.KAB.16).

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods (154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), TRADE DEPARTMENT, Bilal ÇIRAK, Assistant Manager Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No:30 Çankaya - ANKARA / TURKEY Phone : +90 312 203 89 11 Fax : +90 312 203 82 88 e-mail : bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 1500.- or US$ 250.- (V.A.T included). Name of bank and account No is: US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No: 00158048000941781 IBAN No: TR350001500158048000941781 TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No: 00158007281639948 IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 12 December 2018 at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent (twohundredfiftythousand Euros) TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), SEFER KUL MEETING ROOM, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G, Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 12 December 2018 at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) at the offices of TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), SEFER KUL MEETING ROOM, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, Çankaya - ANKARA / TURKEY