Y32 BOJİLİ TVS2000 BAKIM-ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 800 ADET Ø920 MM’LİK YOLCU VAGONU MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR

Y32 BOJİLİ TVS2000 BAKIM-ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 800 ADET Ø920 MM’LİK YOLCU VAGONU MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIRTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No : 2018/539803

1 - İdarenin: a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71509 - 0312 309 13 65 c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 1 - İhale konusu malın Adı ve miktarı : Y32 bojili TVS2000 bakım-onarımlarında kullanılmak üzere 800 adet Ø920 mm’lik yolcu vagonu Monoblok Tekerlek Alımı

2 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/ Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 03/12/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 8959/1-1